PŘEDSTAVENSTVO
Děvínské společnosti elektrotechnické
si Vás dovoluje u příležitosti

0. Výročí 100-leté vody
1. Výročí bezporuchového chodu VDE II
2. Výročí konání „ŠTĚTOVAČSKÉHO PLESU“
3. Výročí 0. Ročníku memoriálu Ing. Krákory
50. Výročí zprovoznění visuté lanové dráhy Pec pod Sněžkou - Růžová hora
80. Výročí VŘSR
a 100. Výročí 100-leté vody
P O Z V A T

na slavnostní zahájení provozu
VDE II s novou - Peltónovou turbinou

a 3. Štětovačský ples
a 2. Elektrický ples
a 1.Ples jehož název byl předčasně zapomenut
konaný u výše zmiňovaných příležitostí na chatě „DĚVÍN“ ve dnech 14. - 16. 11. 1997

Bohatý kulturní program, semináře, přednášky, diashow,
tanec, pivo, divadlo
vstup pouze ve společenském oděvu
s sebou min.2 kusy tatranek Opavia

~ ~ ~

 


PROGRAM :


Pátek 14. 11. 1997
do 18:00 příjezd účastníků
20:00 Zdravice, projevy
20:15 Přednáška: Úspěšný rok provozu VDE II
20:45 Čtvrthodina otevřených dveří ve VDE II
21:00 Slavnostní spuštění VDE II s Peltónovou   
    turbinou
21:15 Zahájení plesu, volná zábava - tanec
23:00 Soutěž v pojídání tatranek Opavia
24:00 Jednoaktovka (7. Repríza)
     „O prvním baronu, třetím čertu a lesní žínce“
00:00 (02:00) Půlnoční boma

V průběhu večera další společenské a kulturní vložky


Sobota 15. 11. 1997
do 14:00 resurrekce účastníků
14:00 Poslední otevření Muzea Elektriky Děvín       před jeho letošním ukončením
15:00 Slavnostní vydání (vypálení) 1. Série       CD ROM a následný křest známou osobností
16:00 Slavnostní otevření dálničního mostu
Večer: Oslavy STALLONA - konce děvínského roku a přivítání roku nového

Předpokládaný konec :
Neděle odpoledne