10.11. 2000
Jako každoročně i letos se konal PLES se všemi tituly a názvy z let minulých a dále ještě
POTRUBÁŘSKÝ
Ples vypukl jako vždy s několikahodinovým zpožděním. Libor jako každoročně PLES uvedl a touto řečí nás přivedl do náležitého esteticko- emotivního stavu. Zdůrznil výzanm zakopání MENHIRU. Po té uzmul slovo Lukáš a mírně únavným proslovem, který všemožně protahoval, a následně zdůraznil možnost soukromých konzultací na toto téma. Skvostem večera však byl příchod ing. PETRA PETRA, který objasnil pohyb Soch na Velikonočním ostrově. V této postavě se skrýval Bakoč s dlouhými indiánskými copy s pivařským bříškem a postojem. Ing. Petr Petr připomenul svého sponzora České dráhy, který ho sice omylem poslal na ostrovy Vánoční, ale i tak se tento sponzor podílel na tomto kolosálním objevu. Tento objev ing. Petra Petra je natolik převratný, že zde nemůže být uveden bez poznámek pana inženýra. Obraťte se proto prosím, buď přímo na něj a nebo vyhledejte jeho studii. Polka, Valčík, Waltz zaduněly Děvínem a všichni se začali hýbat po parketách. Ve 24 hod. tóny utichly a a vystřídaly je hlasy herců.

Základní body hry:
Spořič (Ráca): „Drknou o myš a já musím zmizet. Mně se nikdo na nic neptá."
Kukačka (Jehner): mi,mi,mi
Postava (Kořez): „Co já jsem to za postavu ?"
Oliva (Rosák): „A podívejte se, co já jim řeknu."
Ryba (Korsika): „Ty jsi postava neznámého původu a mínění." pozn: to bylo vše co ve hře řekla, jinak se jen válela po zemi....
 Rekvizity byly geniální, stejně tak jako herci, hra sama a diváci. Politujme toho, kdož se nezúčastnil.

  !!! HYGEA  HOŘKÁ !!!  Hrála jsem významnou roli i následující dny.

V půlnoci -PůLNOČNÍ BOMBA přesunutá na 1. hodinu ranní
                - opravdu v půlnoci přijel Martin na bílém koni a byl postaven 1. mini sněhulák této zimy.
                - za těchto okolností byl uskutečněn prvovosjezd (Eliška) a následně druhosjezd s prvopádem (L.K.N.)

Bakoč na Studnu nešel, natož v polobotkách.

                                                                        11.11. 2000
APRÉs PLES - byl výživný již od rána bílého - až do rána inverzního.
        Korsika
                                                                         Nikdo nemá chuť psát.
Následuje pozvánka:

 
PŘEDSTAVENSTVO
Děvínské společnosti elektrotechnické
si Vás dovoluje u příležitosti
1. Výročí spuštění kamen 5. generace
2. Výročí spuštění první klády
3. Výročí 100-leté vody
4. Výročí (bez)poruchového chodu VDE II
5. Výročí konání “ŠTĚTOVAČSKÉHO PLESU”
6. Výročí 0. ročníku memoriálu Ing. Krákory
53. Výročí zprovoznění visuté lanové dráhy Pec pod Sněžkou - Růžová hora
83. Výročí VŘSR
a 103. Výročí 100-leté vody
 
P O Z V A T
na slavnostní ukončení letošní Děvínské budovatelské sezóny
Zakopáním Menhiru
 
a 6. Štětovačský ples
a 5. Elektrický ples
a 4.Ples jehož název byl předčasně zapomenut
a 3. Lanovkářský ples
a 2. Kamnářský ples
a 1. Potrubářský ples
konaný u výše zmiňovaných příležitostí na chatě “DĚVÍN” ve dnech 10. – 12. 11. 2000
 
Bohatý kulturní program, semináře, přednášky, dia- a video- show, tanec, pivo, divadlo, i tentokrát nebude Kejmlí prasce, filmy, muzeum a hlavně Fotosoutěže s výstavou na téma "Nejdebilnější výraz" (ve ksichtě) a "Elektrika s lidskou tváří"…
Vstup pouze ve společenském oděvu!!!
(Dámy!!! pozor na možný vznik společenského faux-paux )

 

PROGRAM :
 

Pátek 10. 11. 2000 
do 18:00 příjezd účastníků 
20:00 Zdravice, projevy 
20:15 Přednášky na aktuální témata /*, /**, /*** 

20:45 14 minut otevřených dveří  
20:59 1minuta otevřených dvířek KAMEN 5. Generace 
21:00 Slavnostní zakopání Menhiru  
21:15 Zahájení plesu, volná zábava – tanec 
23:00 I letos nebude soutěž v pojídání tatranek Opavia  
24:00 Jednoaktovka (další pokus o obnovenou premieru) 
       “O hospodském, studentu, zástupci sodovkáren a          podivném velbloudu" nebo nějaká nová,  
     např. "O Olivě zelené" 

00:00 (02:00) Půlnoční bomba  

V průběhu večera několik překvapení, společenské a kulturní vložky, soutěže

Sobota 11. 11. 2000 
do 14:00 resurrekce účastníků 
14:00 Další pokus o znovuotevření Muzea Elektriky           Děvín před ukončením letošní návštěvní sezóny 

14:30 Zahájení fotosoutěže "Nejdebilnější výraz"  
16:00 Slavnostní přezkoumání kvality uložení             Menhiru, před nastávající zimní sezónou 

16:15 Slavnostní ukončením letošní návštěvní sezóny 
          Muzea Elektriky Děvín a vyhlášení výsledků           fotosoutěže 

V průběhu : pokus o promítnutí filmů s tématikou                    Děvína a natočení nových  

Večer: Již tradiční oslavy STALONA – konce            děvínského roku, lanovky, kamen, potrubí,            přivítání roku nového, tanec, pivo 

Předpokládaný konec : Neděle odpoledne

/* oteplení vztahů, zejména s ČEZ, a.s. /** Potrubní pošta aneb komunikace pro 3. tisíciletí a aplikace v horských a podhorských podmínkách /*** +++

D.S.E. - Elektrika s lidskou tváří
WWW.DEVIN.CZ
 
 
 
Bez komentáře
 
.....časem bude i povídání "Viděno očima Korsiky"
 

Copyright © DSE 1996-2007 L.K.N     e-mail: dse2@centrum.cz  Poslední úprava: 18. prosinec 2000