Velký Test nejen o Děvíně.


Pravidla pro správné vyplnění Testu:

Správných odpovědí je celkem 109, nezatrhnutá i špatná zatrhnutá odpověď jsou chybou a tudíž se nezapočítávají. Maximální počet bodů které můžete získat je tudíž také 109 ( zatím se tohoto limitu nepodařilo nikomu dosáhnout, ani samotnému autorovi ).


 

1. Na Děvíně

A) je elektrika

B) není elektrika

C) bude elektrika

 

2. Iveta Bartošová

A) byla

B) nebyla

C) bude znásilněna

 

3. V akumulátorovně není dovoleno

A) jíst

B) pít

C) kouřit

D) nosit vyhrnuuté rukávy

E) výše uvedené neplatí určí-li obsluha jinak

 

4. Měřící přístroje na rozvaděči ukazují

A) W/kg

B) oC

C) A

D) V

E) W

F) podle nastavení přepínače

 

5. Na Děvíně je osvětlených schodů

A) 10

B) 14

C) Žádné

 

6. Na Děvíně jsou napěťové hladiny

A) 1 - 6V nom.

B) 1 - 12V nom.

C) 2 - 6V a12V jmen.

D) žádná

E) 220V / 50Hz

 

7. Na Děvíně kolísá

A) napětí

B) proud

C) jmenovité napětí

D) jmenovitý proud

E) výkon

 

8. Turbína soustrojí je

A) rovnotlaká

B) přetlaková

C) francisova

D) peltónova

E) železná

 

9. Provoz turbíny je

A) bez kolíčků

B) s osmi kol.

C) se třemi kol.

D) s 6,28 kol.

 

10. Na Prskavce se volá

A) huperdum

B) huperdunk

C) hurara

 

11. V případě komorové fibrilace provedeme

A) defibrilaci

B) elektrickou kardioverzi

C) zevní kardiostimulaci

D) postiženého krátce napojíme do obvodu (opačná polarita)

 

12. Ve Švýcarsku je každoročně zasypáno valinou lidí:

A) 31

B) 32

C) 33

D) podle tuhosti zimy 52-58

 

13. Při zasypání valinou nastává

A) asfyxie

B) amyloidóza

C) pyróza

D) meteorismus

 

14. Laboratorní nález při zasažení el. proudem

A) stoupá hematokryt, je myoglobinurie

B) stoupá diuréza

C) EKG vykazuje bradykardii bez změn ST

 

15. Při požáru el. zař na Děvíně se hasí

A) vodou

B) sněhem

C) pískem křemičitým

D) pěnovým přístrojem

E) sněhovým přístrojem

 

16. Při požáru voláme

A) 150

B) 155

C) 158

D) HOŘÍ

E) Je to v píči

 

17. Výrok ”Ida je běloveský hovno” řekl

A) Bakin

B) plešatej čert

C) J. Caesar před bitvou u Thermophyl

D) nikdo to neřekl

 

18. Na Děvíně je napětí

A) malé

B) nízké

C) střední

D) vysoké

E) kolísavé

 

19. Průtok turbinou při plném výkonu je

A) 0,5 l/s

B) 30 l/min

C) 1,8 m3/hod

D) neznámý

 

20. Turbína je

A) radiální

B) axiální

C) diagonální

D) bez pneumatik

 

21. Generátor vyrobila

A) První Brněnská strojírna

B) Kolben s Daňkem

C) Motorola

D) Škoda Plzeň

 

22. Červený drát na Děvíně má barvu

A) červenou

B) bílou

C) hědou

D) modrou s uzlem

 

23. Starosti řádného občana jsou starostmi

A) našimi

B) vašimi

C) řádného občna

 

24. Okno od strojovny rozbil

A) střízlivý Jehner

B) střízlivý Libor

C) opilý Jehner

D) opilý Libor

E) neznámý pachatel

 

25. Jistící soustava je provedena

A) jedním jističem

B) čtyřmi jističi

C) třemi jističi a pojistkou

D) žádná není

 

26. Na Děvíně se píše rok

A) 1996

B) 1997

C) 1998

D) 1999

E) 2000

F) rok se nepíše

 


Výsledky testu posílejte e-mailem na adresu BAKOC@feld.cvut.cz, kde budou odborně přezkoumány. O jejich vyhodnocení budete případně informovámi odpovědnými osobami.

Snažte se dosáhnou co nejlepších výsledků! Může se vám to ještě někdy hodit. Viz výsledková listina.

 

Návrat do hlavního menu.